அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 31 October 2017

ஆதித்தமிழர் பேரவையின் போராட்டத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி

ஆதித்தமிழர் பேரவையின் போராட்டத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி
*********
தேனி கம்பம் பகுதி அரசு மருத்துவமனையில் மக்கள் வாழும் பகுதியில் கொட்டபடுவதை எதிர்த்து கம்பம் பகுதி ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் முற்றுகை செய்திருந்தனர்.இதன் மீது மருத்துவமணை நிர்வாகம் கவணத்தில் கொண்டு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது
தகவல்
அதியர்மணி ஆதித்தமிழர்பேரவைNo comments:

Post a comment