அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 17 October 2017

கோவையில் தோழர் ஃபாருக் அவர்களின் இணையர் மற்றும் குழந்தைகளை நேரில் சந்தித்து தீபாவளி புறக்கணிப்பு கருத்தரங்கத்திற்கு அழைப்பு விடுத்தார் அய்யா அதியமான்.

கோவையில் தோழர் ஃபாருக் அவர்களின் இணையர் மற்றும் குழந்தைகளை நேரில் சந்தித்து தீபாவளி புறக்கணிப்பு கருத்தரங்கத்திற்கு அழைப்பு விடுத்தார் அய்யா அதியமான்.

No comments:

Post a comment