அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 21 November 2017

நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்ட செயல்வீரர்கள் கூட்டம் இராசிபுரத்தில் நடைபெற்றது

நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்ட செயல்வீரர்கள் கூட்டம் இராசிபுரத்தில் நடைபெற்றது

நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்ட செயல்வீரர்கள் கூட்டம் இராசிபுரத்தில் நடைபெற்றது .கூட்டத்தில் ,மாவட்ட ஒன்றிய ,நகர பொறுப்பாளர்கள்
தோழர்கள் பங்கேற்றனர்.கூட்டத்தில் முக்கிய திர்மாணங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது
--
பிராபாகரன்
20-11-17No comments:

Post a comment