அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 26 November 2017

ஆதித்தமிழர் பேரவை ஆட்டோ ஓட்டுநர் நலச்சங்கம் சார்பில் வீரத்தாய் ராணிக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது

ஆதித்தமிழர் பேரவை ஆட்டோ ஓட்டுநர் நலச்சங்கம்  சார்பில் வீரத்தாய் ராணிக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது

வீரத்தாய் ராணிக்கு வீரவணக்கம்
உள் இட ஒதுக்கீட்டை அய்யா அதியமான்
தலைமையில் வென்றெடுப்போம்
வென்றெடுப்போம்...
ஆதித்தமிழர் பேரவை ஆட்டோ ஓட்டுநர் நலச்சங்கம் பாளையங்கோட்டை

கு.கி.கலைகண்ணன்
No comments:

Post a comment