அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 26 November 2017

வீரமங்கை திருச்சி இராணி அவர்களின் நினைவு நாளில் சமூகநீதி பாதுகாப்பு விளக்கப்பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது

வீரமங்கை திருச்சி இராணி அவர்களின் நினைவு நாளில் சமூகநீதி பாதுகாப்பு விளக்கப்பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது

வீரமங்கை திருச்சி இராணி அவர்களின் நினைவிடம் மற்றும் இல்லத்தில் அவரின் உருவப்படத்தை வைத்து வீரவணக்கம் செலுத்திவிட்டு சமூகநீதி பாதுகாப்பு விளக்கப்பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது


No comments:

Post a comment