அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 28 November 2017

திண்டுக்கல் மாநகராட்சி அலுவலகம் அய்யா அதியமான் தலைமையில் முற்றுகை செய்து அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தார்

திண்டுக்கல் மாநகராட்சி அலுவலகம் அய்யா அதியமான் தலைமையில் முற்றுகை செய்து அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தார்
*****
திண்டுக்கல் மூன்று துப்புரவு பணியாளர் படுகொலைக்கு நீதி கோரி..

திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் நிருவனர் அதியமான் அவர்கள் தலைமையில் முற்றுகை செய்து அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தார்
No comments:

Post a comment