அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 5 November 2017

மதுரை மாநகர் மாவட்டத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை


மதுரை மாநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள கோமஸ்பாளையத்தில் கிளையின் நிர்வாகிகள் தேர்வுசெய்த்தும் மற்றும் உறுப்பினர்அட்டை வழங்கியபோது மாநகர்மாவட்டசெயலாளர் ..சாமிகண்ணு
கி.செல்லப்பாண்டி
ந.ரமேஷ் மற்றும் கிளைதோழர்கள்
No comments:

Post a comment