அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 5 November 2017

அலங்கை ஒன்றியம் எல்லப்பட்டியில் அடிப்படை பிரச்சனைகள் குறைகள் ஆய்வு

அலங்கை ஒன்றியம் எல்லப்பட்டியில் அடிப்படை பிரச்சனைகள் குறைகள் கேட்டு ஆய்வு செய்த போது ஆதித்தமிழர் பேரவை கிளை ஒன்றிய தோழர்களுடன் சரவணன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்No comments:

Post a comment