அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 5 November 2017

தோழர் க.சித்தார்த்தன் அவர்களின் தந்தையார் மரணம் ஆதித்தமிழர் பேரவையின் #வீரவணக்கம்


---------------------------------------

அய்யா கருப்பன் அவர்கள்
05-011-2017 இன்று நன்பகல் காலமானார்,
அன்னாருக்கு எமது வீரவணக்கம்,
அன்னாரை இழந்து வாடும் அவரது குடும்பத்தினர்களுக்கு எமது வருத்தங்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்,

ஆதித்தமிழர் பேரவை

No comments:

Post a comment