அண்மையச்செய்திகள்

Thursday, 16 November 2017

தோழர் YGS மோகன் அவர்களை வீட்டில் நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார் அய்யா அதியமான்


தோழர் YGS மோகன் அவர்களை வீட்டில் நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார் அய்யா அதியமான்

இன்று 16.11.2017 மதுரை வருகை தந்த ஆதித்தமிழர்களின் அரசியல் முகவரி அய்யா அதியமான் அவர்கள் உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு ஓய்வில் இருந்த YGS மோகன் அவர்களை வீட்டில் சந்தித்து உடல்நலம் குறித்து கேட்டு அறிந்து நலம் விசாரித்தார்.
No comments:

Post a comment