அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 19 November 2017

உழைக்கும் மக்கள் மாநாடு திடலை தேர்வு செய்யும் நேரடி ஆய்வில் அய்யா அதியமான்

 உழைக்கும் மக்கள்  மாநாடு திடலை தேர்வு செய்யும் நேரடி ஆய்வில் அய்யா அதியமான்

ஏப்பிரலில் நடைபெறவுள்ள
#உழைக்கும்_மக்கள்
#உரிமை_மாநாடு
திடலை தேர்வு செய்ய நேரடி ஆய்வில் அய்யா அதியமான்.
இடம்.. உடுமலை.
No comments:

Post a comment