அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 6 December 2017

அந்தியூரில் புரட்சியாளருக்கு பேரவையினர் வீரவணக்கம் செலுத்தினர் ******** அந்தியூர் ஒன்றியத்தில் டிசம்பர் 6 அம்பேத்கர் நினைவுயொட்டி ஒன்றியச் செயலாளர் தி.ராஜா தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் மாவட்டச்செயலாளர் மா.ஆறுமுகம், மாவட்ட தலைவர் தர்மலிங்கம் மற்றும் குட்டியம்மாள் ஒன்றிய நிர்வாகி கலந்துக் கொண்டனர்

அந்தியூரில் புரட்சியாளருக்கு பேரவையினர் வீரவணக்கம் செலுத்தினர்
********
அந்தியூர் ஒன்றியத்தில் டிசம்பர் 6 அம்பேத்கர் நினைவுயொட்டி ஒன்றியச் செயலாளர் தி.ராஜா தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் மாவட்டச்செயலாளர் மா.ஆறுமுகம், மாவட்ட தலைவர் தர்மலிங்கம் மற்றும் குட்டியம்மாள் ஒன்றிய நிர்வாகி கலந்துக் கொண்டனர்


No comments:

Post a comment