அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 6 December 2017

கோவை காமாட்சிபுரம் பகுதியில்.ஆதித்தமிழர்.பேரவையினர் புரட்சியாளருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தினர்

கோவை காமாட்சிபுரம் பகுதியில்.ஆதித்தமிழர்.பேரவையினர் புரட்சியாளருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தினர்
*********
கோவை மாநகரம் காமாட்சிபுரம் பகுதியில் அம்பேத்கருக்கு வீரவணக்கம் பேரவை பொறுப்பாளர் மலேசு தலைமையில் நடைபெற்றது.
No comments:

Post a comment