அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 6 December 2017

சங்கரன்கோவிலில் பேரவையினர் புரட்சியாளருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தினர்

சங்கரன்கோவிலில் பேரவையினர் புரட்சியாளருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தினர்
******
இன்று சங்கரன்கோவில் பகுதியில் ஆதித்தமிழர் பேரவை நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் சார்பாக புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.No comments:

Post a comment