அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 6 December 2017

தேனி கம்பம் பகுதியில் பல்வேறு இடங்களில் பேரவையினர் புரட்சியாளருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தினர்

தேனி கம்பம் பகுதியில் பல்வேறு இடங்களில் பேரவையினர் புரட்சியாளருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தினர்
*******
புரட்சியாளர் டாக்டர்
அம்பேத்கர் அவர்களின் 61வது நினைவு நாளின்
சாலையோர பூங்கா மற்றும் அண்ணலில் திருவுருவபடத்திற்கு
மலர்தூவி வீரவணக்கம்

No comments:

Post a comment