அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 6 December 2017

மதுரை பழகாந்தம் கிளையில் பேரவையினர் புரட்சியாளருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தினர்

மதுரை பழகாந்தம் கிளையில் பேரவையினர் புரட்சியாளருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தினர்
******
தெற்கு மாநகர் மாவட்டசெயலாளர்
க.சாமிகண்ணு தலைமையில் கி.செல்லப்பாண்டி தெ.ம.வ.தலைவர் மற்றும் பழங்காநத்தம் கிளை
மணிகண்டன். விக்கி. மோகன் மணிகண்டன்

No comments:

Post a Comment