அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 10 December 2017

உள்ஒதுக்கீடும் - சமூகநீதியும் எழுச்சி கருத்தரங்கம்

டிசம்பர்10 உலக மனித உரிமைகள் தினத்தில் சிவகங்கையில்
உள்ஒதுக்கீடும் - சமூகநீதியும்
எழுச்சி கருத்தரங்கம் சிறப்பாக நடைபெற்றது

அய்யாவின் உரையை காண இங்கு சொடுக்கவும்
No comments:

Post a comment