அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 18 December 2017

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சாயர்புரம் மாசிலாமணிபுரம் கிளையில் அய்யா அதியமான் அவர்கள் பெயர்ப்பலகை திறந்து வைத்தார்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சாயர்புரம் மாசிலாமணிபுரம் கிளையில் அய்யா அதியமான் அவர்கள் பெயர்ப்பலகை திறந்து வைத்தார்

***********
அய்யாவின் உரை வீடியோ 

அய்யாவின் உரை வீடியோ


தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாயர்புரம் மாசிலாமணிபுரம் கிளையில் ஆதித்தமிழர்களின் அறிவாசான் அவர்கள் ஆதித்தமிழர் பேரவையின் பெயர பலகையை திறந்து வைத்து ஆதித்தமிழர்களின் தேசிய கொடியை ஏறறி வைத்து மக்களுடன் உரையாற்றினார்
No comments:

Post a comment