அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 18 December 2017

நெல்லை மாவட்டத்தில் "அய்யா அதியமான் அறிவாலயம்" அய்யாவின் கரங்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டது

அய்யா அதியமான் அறிவாலயத்தை
சமூக நீதி போரளி அய்யா அதியமான் அவர்கள் திறந்து வைத்தார்
18-12-17
No comments:

Post a Comment