அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 6 December 2017

மதுரை புறநகர் மாவட்டம் சார்பாக இன்று பேரவையினர் வீரவணக்கம் செலுத்தினர்

மதுரை புறநகர் மாவட்டம் சார்பாக இன்று பேரவையினர் வீரவணக்கம் செலுத்தினர்
*****
மதுரை தெற்கு புறநகர் மாவட்டம்
-------------------------
இன்று டிசம்பர் 6 அம்பேத்கர் அவர்களது 61 வது நினைவு நாளை திருமங்கலத்தில் அனுசரிக்கப்பட்டது1 comment:

 1. One of the richest men in the World, Warren Buffet has remarked that marriage will be one of the most important decisions of any young individual’s life. A right spouse helps an individual to grow and flourish. It starts with understanding what to look for in a life partner. It is a long term decision so you must give it proper thought.
  As easy as it may seem it can be very confusing to choose your life partner. As an individual you need to know what you expect from a life partner. So, if you are trying to figure out how to pick your life partner or things to look for in a partner below are 5 recommendations to consider while choosing a life partner on Info matrimonial sites .
  1) Find the right info matrimonial site:
  First of all, you should research a bit about Tamil Matrimony There are many sites, but a lot of them do not have a large data base of suitable brides/ grooms. You need one which verifies details of all candidates. This is the most important step. Another point to note - choose a site that is easy to use, as your parents will be using it regularly.
  2) Never judge a book by its cover:
  A person may be good looking, but what do they truly hold in their hearts? Basically people make a good looking profile, to attract many candidates, but a person can’t be judged on it’s basis. Every person who looks attractive does not necessarily match your wavelength. So be careful in choosing the right partner and don’t judge someone just by their looks.
  3) Research the person you are connecting with:
  One of the easiest ways of confirming if a profile is real or fake is checking their profile on Facebook, Twitter, Instagram & LinkedIn or any other social media. If you find the profile picture and the data relevant then go for it and start connecting. Good info matrimonial sites always verify these details for you. Muslim Matrimony
  4) Ask the right questions about the other person:
  One of the best ways to clear any misunderstanding is by asking questions that are bothering you. Start with the basic questions and then go ahead with your future plans. Just make sure the questions that you are asking are relevant to the other person and he/ she is comfortable to answer those.
  5) Give your complete attention
  Giving your time to someone you are interested in, is the best way to show your interest in them. Just make them realize what they mean to you. In today’s world the biggest gift anyone can give someone is time. Just make a schedule of chatting so that your daily routine will be smooth and you can get to know the other person well and take a better decision. Christian Matrimony

  ReplyDelete