அண்மையச்செய்திகள்

Thursday, 7 December 2017

சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் ஒன்றியம் கொல்லப்பட்டி கிளையில் பேரவையினர் புரட்சியாளருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தினர்புரட்சியாளர் நினைவு தினத்தில் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் ஒன்றியம் கொல்லப்பட்டி கிளையில் பேரவையினர் புரட்சியாளருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தினர்

No comments:

Post a comment