அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 10 December 2017

சேலத்தில் தமிழர் பண்பாட்டுத்திருவிழா!

சேலத்தில் தமிழர் பண்பாட்டுத்திருவிழா

ஆதித்தமிழர்கள் கொன்டாடும் தமிழர் திருநாள்

பண்பாட்டு புரட்சி இல்லாது
அரசியல் புரட்சி வெல்லாது
-புரட்சியாளர் அம்பேத்கர்

ஆதித்தமிழர் நாட்டின்
பண்பாட்டுப் பெருவிழா..
இடம்: சேலம் மாவட்டம்
ஆதித்தமிழர்களே படையெடுத்து வாரீர்..


No comments:

Post a comment