அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 19 December 2017

நெல்லை களக்காடு கிளையில் கொடியேற்றி பெயர்பலகை திறந்து வைத்தார் அய்யா அதியமான்

நெல்லை களக்காடு கிளையில் கொடியேற்றி பெயர்பலகை திறந்து வைத்தார் அய்யா அதியமான்

நெல்லையில் களக்காடு கிளையில் கொடியேற்றி பெயர்பலகை திறந்து வைத்தார் அருந்ததியர்களின் பாதுகாவலர்
அய்யா அதியமான்
நிகழ்வை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்த களக்காடு ஒன்றிய செயலாளர் ம.அன்புதோழன் அவர்களுக்கும் களக்காடு தோழர்களுக்கும் அய்யா அதியமான் அவர்கள் தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார்

வீடியோ

No comments:

Post a comment