அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 19 December 2017

நெல்லையில் அய்யா அதியமான் அவர்களை மக்கள் போராட்டக்குழு தோழர்கள் வரவேற்றனர்

நெல்லை மாவட்டம் களக்காட்டிற்கு வருகை தந்த அய்யா அதியமான் அவர்களை மக்கள் போராட்டக்குழு ஒருங்கினைப்பாளர் அண்ணன் நெல்சன் அவர்களும் தோழர்களும் மரியாதை நிமித்தமாக பொன்னாடை போர்த்தி வரவேற்ற போது

No comments:

Post a comment