அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 19 December 2017

ஆர்கேநகர் தேர்தல் பிரச்சாரம் முடிந்தது இன்று முழுவதும் தளபதியுடன் சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட ஆதித்தமிழர் பேரவையினர்

ஆர்கேநகர் தேர்தல் பிரச்சாரம் முடிந்தது
இன்று முழுவதும் தளபதியுடன் சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட ஆதித்தமிழர் பேரவையினர்No comments:

Post a comment