அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 10 December 2017

இராமநாதபுரத்தில் தமிழக தன்னாட்சியும் சமூகநீதி பாதுகாப்பும் கருத்தரங்கம் சிறப்பாக நடைபெற்றது


இராமநாதபுரத்தில்
தமிழக தன்னாட்சியும்
சமூகநீதி பாதுகாப்பும்
கருத்தரங்கத்தில்
ஆதித்தமிழர்களின் தலைமகன் அய்யா அதியமான்

9-12-17

அய்யாவின் உரையை காண இங்கு சொடுக்கவும்No comments:

Post a Comment