அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 6 December 2017

வள்ளியூரில் ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் புரட்சியாளருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தினர்

வள்ளியூரில் ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் புரட்சியாளருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தினர்
*******
ஆதித்தமிழர் பேரவை வள்ளியூர் ஒன்றியம் சார்பாக ஒன்றிய தலைவர் சுடலைமணி செயலாளர் செல்வகுமார் நிதி செயலாளர் சுமதி களக்காடு ஒன்றிய செயலாளர் அன்பு தோழன் தலமையில் வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது

No comments:

Post a comment