அண்மையச்செய்திகள்

Friday, 8 December 2017

டிசம்பர் 6 திருச்செங்கோடு நகராட்சியில் ஆதித்தமிழர் தூய்மை தொழிலாளர் பேரவை சார்பில் புரட்சியாளருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டதுதிருச்செங்கோடு நகராட்சியில் ஆதித்தமிழர் தூய்மை தொழிலாளர் பேரவை சார்பில் புரட்சியாளர் நினைவு தினத்தில் புரட்சியாளர் உருவபட்த்திற்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டதுNo comments:

Post a comment