அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 18 December 2017

நெல்லையில் தந்தை பெரியார் அவர்களின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து வீரவணக்கம் செலுத்தினார் அய்யா அதியமான்

நெல்லையில் தந்தை பெரியார் அவர்களின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து வீரவணக்கம் செலுத்தினார் அய்யா அதியமான்

தந்தை பெரியார் அவர்களின் சிலைக்கு வாழும் பெரியார் அய்யா அதியமான் அவர்கள் மாலை அணிவித்து வீரவணக்கம் செலுத்தினார்

No comments:

Post a Comment