அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 12 December 2017

அந்தியூர் பெரியபுலியூர் ஆரம்ப சுகாதர நிலையத்தில் தலித் மேரி மர்ம மரணத்தை கண்டித்து நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆதித்தமிழர் பேரவையினர்

அந்தியூர் பெரியபுலியூர் ஆரம்ப சுகாதர நிலையத்தில் தலித் மேரி மர்ம மரணத்தை கண்டித்து நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் கலந்து கொணடு கண்டன உரையாற்றினர்No comments:

Post a comment