அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 12 December 2017

ஆர்கேநகர் தேர்தல் பணிக்குழுவிற்கு அய்யா அதியமான் அவர்கள் பயிற்சி அளிக்கிறார்வடசென்னை திமுக மாவட்ட செயலாளர் சுதர்சனம் உடன் தேர்தல் அலுவலகத்தில்....
ஆதித்தமிழர்களின் அரசியல் முகவரி அய்யா அதியமான் அவர்களின் பயிற்சியில் ஆர்கே நகர் ஆதித்தமிழர் பேரவை தேர்தல் பணிக்குழு
வடசென்னை திமுக மாவட்ட செயலாளர் சுதர்சனம் உடன் அறிவாசன் அதியமான் தேர்தல் அலுவலகத்தில்....
RK நகர் தண்டையார்பேட்டை

13-12-17
11 மணி
No comments:

Post a comment