அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 4 December 2017

வள்ளியூர் மகாராசன் நினைவு நாள் களக்காடு மக்கள் சந்திப்பு

வள்ளியூர் மகாராசன் நினைவு நாள் களக்காடு மக்கள் சந்திப்பு

வள்ளியூர் மகாராசன் நினைவு நாளில் வீரவணக்கம் செலுத்த மக்களை திரட்டும் பணியில் களக்காடு ஒன்றிய பகுதியில்
வள்ளீயூர் ஒன்றிய தலைவர் சுடலை மணி செயலாளர் செல்வகுமார் மாவட்ட அமைப்பு செயலாளர் வேங்கை சரத் மற்றும் களக்காடு ஒன்றிய செயலாளர். அன்பு தோழன்
மகிழ்ச்சிNo comments:

Post a comment