அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 18 September 2017

நாமக்கல் மேற்கு - தந்தை பெரியார் 139 பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது


நாமக்கல் மேற்கு - தந்தை பெரியார் 139 பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் புகழ் வணக்கம்  செலுத்தப்பட்டது

No comments:

Post a comment