அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 6 September 2017

தருமபுரியில் இன்று நடந்த அனைத்துக் கட்சி ஆர்பாட்டத்தில் தருமபுரி மாவட்ட செயலாளர் தலைமையில் ஆதித்தமிழர் பேரவை மாவட்ட தலைவர் ,மா.இ.அ.செயலாளர், மா.கொ.ப. செயலாளர் மற்றும் பேரவை

தருமபுரியில் இன்று நடந்த அனைத்துக் கட்சி ஆர்பாட்டத்தில் தருமபுரி மாவட்ட செயலாளர் தலைமையில் ஆதித்தமிழர் பேரவை மாவட்ட தலைவர் ,மா.இ.அ.செயலாளர், மா.கொ.ப. செயலாளர் மற்றும் பேரவை தோழர்கள்...............
Commen

No comments:

Post a comment