அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 12 September 2017

செப் 17 தந்தை பெரியார் பிறந்த நாளில் சேலத்தில் ஆதித்தமிழர் பேரவை நடத்தும் "மாநில கல்வி உரிமை கருத்தரங்கம்

செப் 17 தந்தை பெரியார் பிறந்த நாளில் சேலத்தில் ஆதித்தமிழர் பேரவை நடத்தும்
"மாநில கல்வி உரிமை கருத்தரங்கம்"

கருத்தரையாற்றுகிறார்
சமூகநீதி காவலர்
அய்யா அதியமான்

********
நீட் தேர்வை தகர்போம் !!
தமிழக சுயாட்சியை மீட்போம் !!

இடம் சேலம் லெட்சுமி மகால்
காலை 11 மணி


No comments:

Post a comment