அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 6 September 2017

மாமன்னர் ஒன்டிவீரனாருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்த வந்த முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பண்ணீர்செல்வம் அவர்கள் அய்யா அதியமான் அவர்களை ஒண்டிவீரன் நினைவிடத்தில் வந்து சந்தித்து வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்தார்.

மாமன்னர் ஒன்டிவீரனாருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்த வந்த முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பண்ணீர்செல்வம் அவர்கள் அய்யா அதியமான் அவர்களை ஒண்டிவீரன் நினைவிடத்தில் வந்து சந்தித்து வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்தார்.
Comment

No comments:

Post a comment