அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 12 September 2017

இரங்கல் செய்தி - சேலம் கிழக்கு தும்பல் கிளை நிர்வாகி முருகன் அவர்களின் தாயார் அவர்கள் இன்று காலை அகால மரணம் அடைந்தார்

இரங்கல் செய்தி - சேலம் கிழக்கு தும்பல் கிளை நிர்வாகி முருகன் அவர்களின் தாயார் அவர்கள் இன்று காலை அகால மரணம் அடைந்தார்
______
சேலம் கிழக்கு தும்பல் கிளை நிர்வாகி முருகன் அவர்களின் தாயார் அவர்கள் இன்று காலை அகால மரணம் அடைந்தார் ....
என்பதனை வருத்துடன் தெரிவித்து கொண்டு ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்பில் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்

___
ஆதித்தமிழர் பேரவை
தும்பல் கிளை

No comments:

Post a comment