அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 6 September 2017

இம்மாத #காட்டாறு இதழில் திட்டக்குடி சிவக்குமார் மரணம் குறித்து #தலையங்கம்..

இம்மாத #காட்டாறு இதழில் திட்டக்குடி சிவக்குமார் மரணம் குறித்து #தலையங்கம்..
ஜாதிகளை ஒழிப்போம்
(தன் ஜாதியை தவிர )
என்ற தலைப்பில்
திட்டக்குடியில் அருந்ததியர் நிலத்தை கைப்பற்ற நடைப்பெற்ற சாதிய தாக்குதல்
செய்திகள் மற்றும் தலையங்கம்..
இம்மாத #காட்டாறு இதழ் படியுங்கள்..
Comm

C

No comments:

Post a comment