அண்மையச்செய்திகள்

Friday, 15 September 2017

பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பெரியார் பிறந்த நாளில்... "ஆதித்தமிழர் தூய்மை தொழிலாளர் பேரவை " தொடக்க விழா மற்றும் கருத்தரங்கம்

பகுத்தறிவு பகலவன்
தந்தை பெரியார் பிறந்த நாளில்...
"ஆதித்தமிழர் தூய்மை தொழிலாளர் பேரவை "
தொடக்க விழா மற்றும் கருத்தரங்கம்
இடம்: ஸ்டாலின் காலனி, மாமன்னர் ஒண்டிவீரன் திடல்
ஆதித்தமிழர் பேரவை
ஆதித்தமிழர் தொழிலாளர் பேரவை
தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்டம் (கோவில்பட்டி)No comments:

Post a comment