அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 6 September 2017

அரியலூர் மாவட்டம் குழுமூர் மாணவி அனிதா இல்லத்தில் ஆதித்தமிழர்பேரவையினர்


அரியலூர் மாவட்டம் குழுமூர் மாணவி அனிதா இல்லத்தில் ஆதித்தமிழர்பேரவையின் அரியலூர் மாவட்ட செயலாளர் கோடீசுவரன் மற்றும் திருப்பூர் வடக்கு மாவட்ட தலைவர் சோழன்,வடக்கு மாவட்ட கொள்கை பரப்பு செயலாளர் வீர சக்திவேல் ஆகியோர் அஞ்சலி செலுத்தினார்.
LikeShow more reactions
Comment

No comments:

Post a comment