அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 6 September 2017

நீலவேந்தன் வீரவணக்க நாள் மத்திய பா ச க அரசால் பந்தாடப்படும் மாநில உரிமைகளை மீட்க தமிழக தன்னாட்சி உரிமை விளக்க பொதுக்கூட்டம்

செப்டம்பர் 26
நெருப்பு தமிழன்
நீலவேந்தன் வீரவணக்க நாள்
----------
மத்திய பா ச க அரசால் பந்தாடப்படும் மாநில உரிமைகளை மீட்க
தமிழக தன்னாட்சி உரிமை விளக்க பொதுக்கூட்டம்
----
உரிமை முழக்கம்

அய்யா அதியமான்

No comments:

Post a comment