அண்மையச்செய்திகள்

Saturday, 16 September 2017

லஞ்ச ஒழிப்பு பிரிவில் உறுப்பினராக தேர்வாகியுள்ள தேனி மாவட்ட ஆதித்தமிழர் பேரவையின் நகர மாணவரனி செயலாளர் தம்பி வினோத் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்

லஞ்ச ஒழிப்பு பிரிவில் உறுப்பினராக தேர்வாகியுள்ள தேனி மாவட்ட ஆதித்தமிழர் பேரவையின் நகர மாணவரனி செயலாளர் தம்பி வினோத் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்


No comments:

Post a comment