அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 12 September 2017

திமுக செயல் தலைவர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்களின் நன்றி கடிதம்...

திமுக செயல் தலைவர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்களின் நன்றி கடிதம்...

முரசொலி பவளவிழாவில் ஆதித்தமிழர் பேரவையின் நிருவநர் அய்யா இரா.அதியமான் அவர்கள் கலந்து கொண்டு சமூக நீதி உரையாற்றியதற்கு நன்றி கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்...


No comments:

Post a Comment