அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 6 September 2017

மக்கள் வெள்ளத்தில் ஆதித்தமிழர்களின் உயிர்

மக்கள் வெள்ளத்தில் ஆதித்தமிழர்களின் உயிர்
**********
முப்பாட்டன் மாமன்னர் ஒன்டிவீரனாருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்த ஆதித்தமிழர்களின் விடுதலையின் முகவரி அய்யா அதியமான் அவர்கள் புறப்பட்டார்....
வழி நெடுகிலும் உள்ள மாவட்டங்களில் நீலச்சட்டயினர் மற்றும் மக்கள் அமோக வரவேற்பு...
Comment

No comments:

Post a comment