அண்மையச்செய்திகள்

Saturday, 16 September 2017

செப்டம்பர்.15 சாதி ஒழிப்பு போராளி தளபதி.அய்யப்பன் அவர்களுக்கு ஊத்துக்குளி ஆர்.எஸ் பகுதியில் வடக்கு மாவட்ட நிதிச்செயலாளர் பரமேசுவரன் தலைமையில் வீரவணக்கம் செலுத்தபட்டது

செப்டம்பர்.15 சாதி ஒழிப்பு போராளி தளபதி.அய்யப்பன் அவர்களுக்கு ஊத்துக்குளி ஆர்.எஸ் பகுதியில் வடக்கு மாவட்ட நிதிச்செயலாளர் பரமேசுவரன் தலைமையில் வீரவணக்கம் செலுத்தபட்டது


சாதி ஒழிப்பு போராளி தளபதி.அய்யப்பன் அவர்களுக்கு ஊத்துக்குளி ஆர்.எஸ் பகுதியில் வடக்கு மாவட்ட நிதிச்செயலாளர் பரமேசுவரன் தலைமையில் வீரவணக்கம் செலுத்தி, நீட் எதிர்ப்பு சமூகநீதி மீட்பு சபதமேற்பு முழக்கமிட்டனர். உடன் மாவட்டதலைவர் சோழன் உள்ளிட்ட தோழர்கள் பங்கேற்பு.


No comments:

Post a comment