அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 6 September 2017

மண்ணுரிமை போராளி இறுதி நிகழ்வில் நியாயம் கேட்டு சாலை மறியல் விண்ணதிர முழக்கம் என கடலூரில் சாதி வெறியை மிரட்டிய ஆதித்தமிழர் பேரவையினர்

மண்ணுரிமை போராளி இறுதி நிகழ்வில் நியாயம் கேட்டு சாலை மறியல் விண்ணதிர முழக்கம் என கடலூரில் சாதி வெறியை மிரட்டிய ஆதித்தமிழர் பேரவையினர்
Comment

No comments:

Post a comment