அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 6 September 2017

மணிமண்டபபணியை முழுமைப்படுத்தால் காலம் தாழ்த்திவரும் தமிழக அரசை கண்டித்து சிறை நிரப்பும் போரட்டம் பரப்புரை

ஆகத்து 20 நெல்லையில் மாமன்னர ஒண்டிவீரனார் வீரவணக்க நாளில் மணிமண்டபபணியை முழுமைப்படுத்தால் காலம் தாழ்த்திவரும் தமிழக அரசை கண்டித்து சிறை நிரப்பும் போரட்டம் வரலாற்று போராளி
இரா.அதியமான் அழைக்கிறார் படை திரட்டுவோம் சிறை நிரப்புவோம் பரப்புரை
ஆதித்தமிழர் பேரவை
தேனி ஒன்றியச் செயலாளர் மு.ஜெயவேல். கோட்டுர்
Comment

No comments:

Post a Comment