அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 6 September 2017

சேலம் மாவட்டம், காடையாம்பட்டி ஒன்றியத்தில் தமிழ்நாடு நில உரிமை கூட்டமைப்பு சார்பில் நடைபெறும் முதல்கட்ட கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் துரை.மாதேசு வழக்கறிஞர் ஒன்றிய செயலாளர், கார்த்தி, ஆதித்தமிழர் பேரவையின் சார்பில் கலந்து கொண்டனர்

சேலம் மாவட்டம், காடையாம்பட்டி ஒன்றியத்தில் தமிழ்நாடு நில உரிமை கூட்டமைப்பு சார்பில் நடைபெறும் முதல்கட்ட கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் துரை.மாதேசு வழக்கறிஞர் ஒன்றிய செயலாளர், கார்த்தி, ஆதித்தமிழர் பேரவையின் சார்பில் கலந்து கொண்டனர்
Comment

No comments:

Post a comment